Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/09/2022 đến hết ngày 25/10 /2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungtamytecuchi.medinet.gov.vn