Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

09/10/2020

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

>>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: trungtamytedamha.vn