Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt I năm 2022

14/05/2022

Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt I năm 2022 (thông báo lần 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/06/2022

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Trung tâm Y tế huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ttytlongthanh.dongnai.gov.vn