Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

20/05/2020

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Khoa khám bệnh: 01 chỉ tiêu

– Khoa cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc: 02 chỉ tiêu

– Khoa Nội: 01 chỉ tiêu

– Khoa Nhi: 02 chỉ tiêu

– Khoa Ngoại: 02 chỉ tiêu

– Khoa Phụ sản: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 19/06/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.bacgiang.gov.vn