Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

25/08/2022

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 Bác sĩ Hạng III, trong đó:
– Bác sĩ Đa khoa (Y khoa): 05 người;
– Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 01 người.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2.2. Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn
– Bác sĩ Đa khoa (Y khoa): Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên
– Bác sĩ Răng Hàm mặt: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt trở lên.
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
(gửi kèm theo Thông báo này) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
Lưu ý: Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh không được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển (thông tin cá nhân, gia đình, quá trình đào tạo, quá trình công tác, đối tượng ưu tiên).

4. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
30 ngày, bắt đầu từ ngày 24/8/2022 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).
5. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển
Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Tổ 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
6. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện được thực hiện bằng hình thức xét tuyển qua 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
7. Thời gian, địa điểm xét tuyển
– Thời gian: Dự kiến tháng 10/2022.
– Địa điểm: UBND huyện sẽ thông báo sau bằng văn bản.
8. Phí tuyển dụng
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, UBND huyện sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.
Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND huyện và nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế huyện), SĐT: 0912.600.968/ 0914.415.419 để được hướng dẫn.

***** tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: trungtamytethachha.vn