Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020

25/03/2020

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020 như sau:

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng bác sĩ đa khoa năm 2020

Nguồn tin: hmu.edu.vn