Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

14/11/2022

Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

– Địa điểm:Phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ytethieuhoa.ytethanhhoa.gov.vn