Trung tâm Y tế quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

14/09/2022

Trung tâm Y tế quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/09/2022 đến hết ngày 13/10/2022

– Địa điểm: Trung tâm Y tế quận Bình Tân, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu_hướng_dẫn_viết_phiếu

 

Nguồn tin: trungtamytebinhtan.medinet.gov.vn