Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

22/11/2022

Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 4 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển:

– Trung tâm y tế: 1 người, trong đó:

+ Hành chính, tổ chức, nhân sự (01.003): 1 người

– Trạm y tế: 3 người, trong đó:

+ Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 2 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05. 13): 1 người

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và các điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp theo quy định.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn. Địa chỉ: thôn Thượng Nam-xã hải Nhân-thị xã Nghi Sơn-tỉnh Thanh Hóa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp, điện thoại 02373.501.886 hoặc 0934.737.209.

Nguồn tin: baothanhhoa.xembao.vn