Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021

09/03/2021

Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021

– Địa điểm: Tại Phòng Hành chính – tổng hợp Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng và các phân viện trường nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn