Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

23/02/2021

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 23/03/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Bình Định, Số 684 Hùng Vương, thành phố  Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm: 

 – Phụ lục Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021.

 – Phiếu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: www.cdbd.edu.vn