Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

24/02/2020

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ;

Căn cứ Công văn số 3273/BCT-TCCB về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

Căn cứ công văn số 9541/BCT-TCCB ngày 12/12/2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ.

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ thông báo về việc tiếp tục tuyển dụng viên chức theo chỉ thiêu đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo các tiêu chuẩn và vị trí việc làm như sau:

1. Tổng chi tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí giảng viên 06 chỉ tiêu trong đó:

+ Nghề Điện công nghiệp: 02 giáo viên

+ Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 01 giáo viên

+ Nghề Công nghệ ô tô: 02 giáo viên

+ Nghề Hàn: 01 giáo viên

– Vị trí Chuyên viên Tuyển sinh và Tư vấn việc làm: 01 chỉ tiêu

2. Tiêu chuẩn chung và điều kiện tuyển dụng:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Có lý lịch rõ ràng.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên.

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí giảng viên:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc và có Chứng chỉ sư phạm giáo dục nghê nghiệp, hoặc có bằng tốt nghiệp sư phạm kỹ thuật đúng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Người chưa có chứng chỉ sư phạm phải cam kết hoàn thành chứng chỉ trên trong quá trình tập sự nếu trúng tuyển.

–  Nắm vững kiến thức của ngành, nghề được phân công giảng dạy; có kiến thức về ngành, nghề liên quan; có hiểu biết về thực tiễn sản xuất, dịch vụ của ngành, nghề;

– Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Biết ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng đào tạo.

– Không nói ngọng, không có tật phát âm.

– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm thực tiễn sản xuất hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tử bậc 3/5 trở lên, con thương binh, con liệt sĩ, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

4. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí Chuyên viên Tuyển sinh và Tư vấn việc làm:

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, con thương binh, con liệt sĩ, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

5. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

– Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh và xác nhận của địa phương hoặc hoặc cơ quan.

– Đơn xin việc.

– Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có), giấy khai sinh, CMND.

– Giấy khám sức khoẻ.

6. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 05/02/2020 đến 10/3/2020

7. Hồ sơ dự tuyển nộp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ hoặc gửi về trường theo đường bưu điện. Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được trả lại.

 Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ- thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 Điện thoại: 0210 3829 980 – Mr Trí 0915251404./.

*****Chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết như sau: 

TT Đơn vị thuộc Trường Vị trí việc làm Số lượng Tiêu chuẩn
1 Khoa Điện Giảng viên giảng dạy nghề: Điện Công nghiệp 02 – Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Điện, Tự động hóa.

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Giảng viên giảng dạy nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 01 – Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Điện, Kỹ thuật nhiệt, Điện lạnh

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2 Khoa Cơ khí Giảng viên giảng dạy nghề: Công nghệ ô tô 02 – Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Máy động lực

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Giảng viên giảng dạy nghề: Hàn 01 – Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Cơ khí, Chế tạo máy

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3 Phòng /Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm Chuyên viên 01 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

– Ưu tiên những người có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực tuyển sinh và tư vấn việc làm

– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc Chứng chỉ trình độ B tiếng Anh trở lên

– Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn tin: pcit.edu.vn