Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019

14/03/2020

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 12/03/2020 đến ngày 10/04/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tổ chức – Cán bộ, Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, số 374 Trương Công Định, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3859964

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: vtvc.edu.vn