Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022

24/11/2022

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/11/2022 đến hết ngày 23/12/2022

– Địa điểm:Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: hiec.edu.vn