Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

15/06/2020

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 491/KH-KTKT ngày 02/06/2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ;

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau:

I. Đối tượng dự tuyển:

– Là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ hồ sơ theo quy định;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn đưa vào cơ sở cải tạo, cơ sở giáo dục;

– Ưu tiên người có hộ khẩu tại thành phồ Cần Thơ.

II. Số lượng, chuyên ngành & vị trí việc làm cần tuyển:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

III. Tiêu chuẩn chung:

– Có học vị Thạc sỹ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc theo Điều 35, Tiểu mục 2, Mục 3, Chương II tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C quốc gia đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin);

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo quy định. Đối với người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, yêu cầu không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018) (viết tay) (Mẫu đính kèm);

– Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4 cm x 6 cm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao hộ khẩu, bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bản điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận là người được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp dự tuyển, số điện thoại cần liên hệ và được nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.

* Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Điều 4, Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/7/2020 hoặc khi tuyển đủ số lượng cần tuyển đối với từng chuyên ngành;

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức (Liên hệ Cô Bùi Thị Thúy Chi);

– Địa chỉ: Số 09 đường Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

– Điện thoại: 0292 3765 775;

– Hồ sơ dự tuyển không đạt yêu cầu, miễn trả lại./.

Nguồn tin: ctec.edu.vn