Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Giảng viên năm 2023

04/11/2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng Giảng viên năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023

– Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

 

Nguồn tin: ktcnnqb.edu.vn