Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

06/09/2022

Căn cứ Công văn số 4823/SCT-TCCB ngày 25/8/2022 của Sở Công Thương về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ năm 2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo tuyển dụng viên chức, nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 30/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, số 2 Mai Thị Lựu, p. Đa Kao, quận 1, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin:  www.nguyentruongto.edu.vn