Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

13/04/2021

 Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-SNV ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng năm 2021, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 11/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, số 99 đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: www.danavtc.edu.vn