Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

18/02/2021

Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/03/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang .

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn