Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

15/07/2020

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/06/2020 đến hết ngày 26/07/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị và Tài vụ, Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: cdnthuathienhue.edu.vn