Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022

17/06/2022

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022, như sau:

I. Vị trí:

1. Công nghệ Thông tin     : 02 người (Trình độ Đại học hoặc Cao đẳng)

2. Kỹ thuật viên Trung cấp : 01 người (Chuyên ngành Điện Công nghiệp)

II. Thời gian nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/07/2022.

III. Liên hệ:

Phòng Hành chính Tổng hợp – Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Địa chỉ: KP9, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.881.390 hoặc Email : info@cyd.edu.vn.

Nguồn tin: www.cyd.edu.vn