Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

29/08/2022

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 25/08/2022

– Địa điểm:Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.cdytehatinh.edu.vn