Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

01/09/2020

Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Nguồn tin: cdythue.edu.vn