Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

06/02/2021

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-SNV ngày 05/02/2021 của Sở Nội vụ Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Sơn La năm 2021, nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức với các nội dung cụ thể sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển

– Vị trí việc làm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 05 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Giảng viên tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

+ Giảng viên Giáo dục chính trị: 01 chỉ tiêu

+ Giảng viên chuyên ngành dược: 01 chỉ tiêu

+ Giảng viên chuyên ngành Y: 01 chỉ tiêu

+ Giảng viên Sinh học: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Lưu trữ viên hạng III: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Chuyên viên: 01 chỉ tiêu

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển

– Thi tuyển: Không

– Xét tuyển: 05 vị trí việc làm ( Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, Kỹ thuật viên, Thủ quỹ, Lưu trữ viên hạng III, Chuyên viên)

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1 Tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo quy định;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.2 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chứng chỉ

3.2.1 Trình độ chuyên môn

– Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đại học sư phạm trở lên chuyên ngành tiếng Anh; Giáo dục Chính trị, Kinh tế – Chính trị, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Dược, Hộ sinh, Sinh học, Sinh học di truyền.

– Kỹ thuật viên hạng IV: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Dược.

– Thủ quỹ: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

– Lưu trữ viên hạng III: Yêu cầu tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

– Chuyên viên: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Lào.

3.2.2 Trình độ bồi dưỡng

* Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

– Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên; Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C, B2, C1, C2, được cấp trước ngày 15/11/2017 hoặc chứng chỉ B1, B2 khung châu Âu, hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã được cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên. Hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/08/2016.

* Về chứng chỉ theo từng vị trí tuyển dụng:

– Đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III.

– Đối với chuyên viên: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

-Thời gian: từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 06/03/2021.

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, số 79 Lò Văn Giá, tổ 4, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ: 02123.789.114, di động: 0978.747.559.

5. Hình thức, nội dung thi tuyển, xet tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

5.1 Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển được thực hiện 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

+ Thực hiện 01 giờ giảng lý thuyết để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển vào vị trí giảng viên; thực hành 01 giờ hướng dẫn thực hành tại phòng thực tập để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển vào vị trí kỹ thuật viên; Thời gian thực hành: 45 phút đối với giờ giảng lý thuyết, 60 phút đối với giờ hướng dẫn thực hành.

+ Phỏng vấn về kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển vào vị trí thủ quỹ, lưu trữ, chuyên viên: Thời  gian phỏng vấn: 30 phút ( trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

5.2 Nội dung xét tuyển

– Thực hiện 01 bài giảng trong chương trình đào tạo của nhà trường phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Phỏng vấn về các quy định quản lý viên chức, chức danh nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng ứng viên dự tuyển.

7. Điện thoại liên hệ:

Mọi phản ánh, thắc  mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, số điện thoại: 02123.789.114, di động: 0978.747.559 để được giải đáp và hướng dẫn.

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La thông báo xét tuyển dụng viên chức để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được biết, đăng ký xét tuyển viên chức năm 2021.

Nguồn tin: cdytesonla.edu.vn