Trường CĐ Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

10/08/2023

Thực hiện Công văn số 964/SNV-CCVC, ngày 25/7/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị; Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, như sau:

I. Số lượng và chức danh tuyển dụng
Tuyển dụng 04 giáo viên với các chức danh cụ thể sau:
+ 01 giáo viên Toán học, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15
+ 01 giáo viên Văn học, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15
+ 01 giáo viên Tiếng Anh, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15
+ 01 giáo viên Lịch sử, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15
II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Quy định chung về đối tượng dự tuyển
– Đối tượng dự tuyển là những người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tốt nghiệp các trường đào tạo trong và ngoài nước; có chuyên môn, trình độ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đối tượng không được tham gia dự tuyển khi đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/TT-BGDĐT,
04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
– Có văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
– Ưu tiên: Theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ. Đối tượng dự tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh được xem xét ưu tiên khi có các điều kiện sau: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương 6.5 IELTS trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Tiếng Anh quốc tế (IELTS, Cambridge, TOEIC, TOEFL).
III. Nguyên tắc, phương thức tổ chức tuyển dụng
1. Nguyên tắc tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
+ Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Phương thức tổ chức tuyển dụng
Căn cứ quy định tài Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Chương II của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP để tổ chức tuyển dụng.

IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn
Thực hiện phỏng vấn để kiểm tra, đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ứng với từng vị trí chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.
– Nội dung phỏng vấn:
+ Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
+ Thời gian phỏng vấn là 30 phút.
V. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ (nếu có) lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người dự tuyển sẽ được xem xét điều kiện ưu tiên khác tại Điểm 2 của Mục II ở Thông báo này; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
VI. Hồ sơ dự tuyển
– Phiếu đăng kí dự tuyển (có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP và mẫu Phiểu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ- CP kèm theo): Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng kí dự tuyển.
– Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
– Bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển; Bản photo Giấy khai sinh, Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
– Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
– 02 ảnh 3 x 4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
– Các loại giấy tờ ưu tiên, các hình thức khen thưởng (nếu có).
Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật và Nhà trường về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển và Bản sơ yếu lý lịch.
Các loại văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ ở trên phải có bản gốc để đối chiếu.
Tất cả văn bản đựng trong Hồ sơ khổ A4, ngoài phong bì ghi rõ:
HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ.
VII. Hình thức, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ
– Hình thức nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp trực tiếp (chỉ nhận trong giờ hành chính); không gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo tuyển dụng.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính & Công tác Sinh viên, Trường CĐSP Quảng Trị. Địa chỉ: Km3 – Quốc Lộ 9 – Thành phố Đông Hà – Quảng Trị. Điện thoại: 02336.278.999 (trong giờ hành chính).
– Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Nội dung thông báo tuyển dụng chi tiết xem tại website của Trường: http://www.qtttc.edu.vn
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, Trường CĐSP Quảng Trị thông báo để các cá nhân biết, tham gia dự tuyển.

*****Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.qtttc.edu.vn