Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

24/03/2020

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/03/2020 đến hết ngày 17/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, 84 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: truongchinhtrikiengiang.edu.vn