Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2021

09/02/2021

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng năm 2021  với tổng số 50 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

01 giảng viên ngành Điện tử Viễn thông01 cán bộ kỹ thuật Y sinh;

– 06 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin;

– 02 giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học;

– 05 giảng viên ngành Kinh tế và Quản lý;

– 02 giảng viên ngành Sư phạm kỹ thuật;

– 04 giảng viên ngành Cơ khí;

– 05 giảng viên ngành Điện;

– 02 giảng viên ngành Cơ khí Động lưc;

– 06 giảng viên ngành Công nghệ thông tin;

– 01 giảng viên ngành Môi trường01 cán bộ kỹ thuật ngành Môi trường, 01 chuyên viên Tài chính kế toán;

– 03 giảng viên ngành Ngoại ngữ;

– 01 giảng viên lý luận chính trị;

– 01 chuyên viên phòng Thanh tra Pháp chế;

– 01 chuyên viên tiếng Đức tại Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi học thuật;

– 01 chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

– 02 chuyên viên Phòng Truyền thông & Quản trị thương hiệu (Thiết kế đồ họaquản trị thương hiệu);     

– 01 chuyên viên Phòng Phát triển dự án đầu tư; 

– 01 bác sỹ chuyên khoa mắt; 01 bác sỹ chuyên khoa chuẩn đoán hình ảnh;

– 01 chuyên viên phòng Quản lý chất lượng (Đo lường và Đánh giá giáo dục).                              

II.HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020) – Mẫu TCCB.QT8-BM4;

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển – Mẫu TCCB.QT8-BM5;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

4. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5. Lý lịch tư pháp.

Ghi chú:

– Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên  website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng Tổ chức cán bộ.

– Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng Tổ chức cán bộ bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn. Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng Tổ chức cán bộ để có kế hoạch thực hiện.

– Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển.

–  Qui trình tuyển dụng và các biểu mẫu lấy tại địa chỉ:

http://congbao.hust.edu.vn/index.php/home/cat_view/25-/26-/120-mu-tuyn-dng.html

III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tuyển dụng từ 1/2021 – 12/2021: cho đến khi hết chỉ tiêu;

Thời gian thực hiện dự kiến cho đợt 1:

Thời gian

Nội dung thực hiện

08/2 – 05/3/2021 Phòng Tổ chức cán bộ  thu nhận, kiểm tra hồ sơ
05/3 – 10/3/2021 – Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự   tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển; cung cấp tài liệu ôn thi (tại đây).

+ Các đơn vị thành lập Ban chuyên môn;

+  Phòng Tổ chức cán bộ thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị.

11/3 -19/03/2021 Xét tuyển theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng Tổ chức cán bộ.
22/03 – 31/3/2021 Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.

Nguồn tin: www.hust.edu.vn