Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa MT&TN Thiên nhiên năm 2023

17/03/2023

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 31/03/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.ctu.edu.vn