Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2022

07/09/2022

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/09/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ut.edu.vn