Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

04/08/2022

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 31/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Số 71 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Đà Nẵng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: due.udn.vn