Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023

01/10/2022

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ktkt.edu.vn