Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

08/04/2022

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Trước ngày 20/04/2022

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuaf.edu.vn