Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 22/07/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng, Địa chỉ: Địa chỉ: số 48 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

*****Ch i tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: ute.udn.vn