Trường Đại học Tân Trào tuyển dụng viên chức năm 2021

17/06/2021

Trường Đại học Tân Trào tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 14/07/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn