Trường ĐH Kinh tế và QTKD – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng viên chức tháng 11/2021

18/11/2021

Trường ĐH Kinh tế và QTKD – ĐH Thái Nguyên ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tháng 11/2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tueba.edu.vn