Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022

13/05/2022

Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 10/06/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức chính trị – Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn