Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

25/03/2020

Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/03/2020 đến hết ngày 18/04/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 02 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: haiphong.gov.vn