Trường MN Hoa Sen 2, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

16/06/2022

Trường Mầm non Hoa Sen 2, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/06/2022 đến hết ngày 13/07/2022

– Địa điểm: Trường MN Hoa Sen 2, huyện Bình Chánh, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: mnhoasen2.hcm.edu.vn