Trường MN Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

16/06/2022

Trường MN Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau:

Cần tuyển: 03 viên chức. Trong đó: 02 giáo viên mầm non; 01 nhân viên kế toán làm việc tại Trường Mầm non Hướng Dương 2.

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non Hướng Dương 2, huyện Bình Chánh.

– Địa chỉ: Số 87, đường số 9, KDC Phong Phú 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

– Số điện thoại liên hệ: (028)3.6202798 – (028)3.6202799

– Hồ sơ dự tuyển và các thông tin chi tiết xem tại Website:      http://mnhuongduong2.hcm.edu.vn

3. Hồ sơ dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại Website: http://mnhuongduong2.hcm.edu.vn

4. Phụ lục Mẫu số 01: Xem file đính kèm

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mnhuongduong2.hcm.edu.vn