Trường MN Phong Lan, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

16/06/2022

Trường MN Phong Lan, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/06/2022 đến hết ngày 13/07/2022

– Địa điểm: Trường MN Phong Lan, huyện Bình Chánh, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mnphonglanbinhchanh.hcm.edu.vn