Trường MN Quỳnh Anh, huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

16/06/2022

TRƯỜNG MN QUỲNH ANH,  HUYỆN BÌNH CHÁNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023 

Cần tuyển: 02 giáo viên mầm non, 01 nhân viên y tế làm việc tại Trường MN Quỳnh Anh

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/6/2022 đến ngày 09/7/2022

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường MN Quỳnh Anh, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

– Địa chỉ: B33/16C, Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM

– Số điện thoại liên hệ: (028) 36204016

– Địa chỉ email: mnquynhanh.bc@hcm.edu.vn

– Website: mnquynhanhbc.hcm.edu.vn

3. Hồ sơ dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

– Photo chứng thực các văn bằng, chứng chỉ (Anh văn, Tin học).

3. Phụ lục Mẫu số 01: Xem file đính kèm.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mnquynhanhbc.hcm.edu.vn