Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

25/01/2021

Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021

– Địa điểm: Văn phòng Trường Phổ thông DTNT tỉnh, 60 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dtnttinh.phuyen.edu.vn