Trường TH Chu Văn An, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

28/11/2022

Trường TH Chu Văn An, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 28/12/2022

– Địa điểm: Văn phòng Trường TH Chu Văn An, Định Quán, Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dinhquan.dongnai.gov.vn