Trường TH Đinh Tiên Hoàng, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

21/11/2022

Trường TH Đinh Tiên Hoàng, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 21/12/2022

– Địa điểm: Văn phòng Trường TH Đinh Tiên Hoàng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: dinhquan.dongnai.gov.vn