Trường TH Trần Văn Ơn, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

15/11/2023

Trường TH Trần Văn Ơn, Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/11/2023 đến hết ngày 21/12/2023

– Địa điểm: Trường TH Trần Văn Ơn, Bình Tân, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

Nguồn tin: thtranvanonbinhtan.hcm.edu.vn