Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

16/09/2020

Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, bao gồm 02 giáo viên và 02 nhân viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020

– Địa điểm: Trường THCS Phạm Đình Hổ, 270 Đường Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) Trường THCS Phạm Đình Hổ, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1)

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thcsphamdinhho.hcm.edu.vn