Trường THCS và THPT Tân Lộc, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

18/09/2023

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THCS và THPT Tân Lộc, năm học 2023- 2024. Trường THCS và THPT Tân Lộc thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau:

I. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng

TT Môn/ Vị trí việc làm Số lượng Ghi chú
1 Tiếng Anh 01 THPT
2 Lịch Sử 02 01 THCS; 01 THPT
3 Mỹ Thuật 01 THPT
4 Nhân viên Văn thư 01

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
1. Là công dân Việt Nam, có nguyện vọng làm giáo viên, nhân viên tại Trường THCS và THPT Tân Lộc trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn đăng ký dự tuyển;
4. Có lý lịch rõ ràng;
5. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
6. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
7. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.
8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
1. Đối với vị trí dự tuyển giáo viên, người dự tuyển phải có:
– Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông hoặc giáo viên trung học cơ sở;
– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
2. Đối với vị trí dự tuyển nhân viên, người dự tuyển phải có:
– Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
– Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
IV. Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả
1. Thành phần hồ sơ mỗi cá nhân dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ, gồm:
Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (Thí sinh đem theo văn bằng chứng chỉ để đối chiếu với phiếu đăng ký dự tuyển);
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Từ ngày 13/9/2023 đến hết 12/10/2023: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển: Từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ.
– Ngày 16/10/2023: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển (kết quả vòng 1) tại website: www.thcsvathpttanloc.edu.vn.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trường THCS và THPT Tân Lộc, điện thoại 0292 2221 111.
3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển
– Ngày 21/10/2023:
+ 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường THCS và THPT Tân Lộc, địa chỉ: Khu vực Phước lộc, Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
+ 14 giờ 00: Kiểm tra phỏng vấn
– Ngày 21/10/2023: Công khai kết quả tuyển dụng viên chức.
V. Lệ phí dự tuyển
Dự thu mỗi thí sinh dự tuyển 500.000đ (theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính).
VI. Hình thức, nội dung, cách tính điểm
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển
– Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Vòng 2: xét tuyển thông qua phần phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3. Cách tính điểm
a) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
b) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
4. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm..
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
VII. Thời hạn nhận việc
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THCS và THPT Tân Lộc để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền hủy kết quả trúng tuyển.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường THCS và THPT Tân Lộc năm học 2023-2024. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website: www.thcsvathpttanloc.edu.vn.

Nguồn tin: thcsvathpttanloc.edu.vn