Trường THPT Nguyễn Du, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023 (đợt 2)

16/09/2022

Trường THPT Nguyễn Du, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023 (đợt 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/09/2022 đến 16h00 ngày 13/10/2022

– Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: thptnguyendu.hcm.edu.vn