Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023

21/09/2022

Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 – 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/09/2022 đến hết ngày 20/10/2022

– Địa điểm: Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Mẫu lý lịch tự thuật

Phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: thduongminhchau.hcm.edu.vn