Trường Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

26/04/2022

Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/04/2022 đến hết ngày 17/05/2022

– Địa điểm: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bnc.edu.vn